TOP

เกี่ยวกับ สป.กค.

แผนปฏิบัติราชการ

คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ

  • Main Banner-1

ภาพข่าว

กระทรวงการคลัง วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5.กระทรวงการคลัง
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิ...
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการ...

สาระน่ารู้

Link