TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
9 ต.ค. 2566
1314

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23