TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6 ธ.ค. 2565
1337

นายสิทธิรัตน์ ดรงคมาศ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวนงนุช นุตรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6