TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
11 พ.ย. 2565
4

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3