TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง
11 พ.ย. 2565
4

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19