TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม
5 ธ.ค. 2564
85

นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6