TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
การประชุมติดตามงานของหน่วยงาน
1 พ.ย. 2561
1300

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมติดตามงานรับฟังและอุปสรรค เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13