TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
การประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ครั้งที่ 5/2561
8 พ.ย. 2561
1234

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายเสนาธิการทหารอากาศ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7