TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
กการประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยฯ ปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”
15 พ.ย. 2561
1299

นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องภาณุรังษี ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3