TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
พิธีมอบวิทยุสื่อสารและตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัย
16 พ.ย. 2561
1229

นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร มอบวิทยุสื่อสารให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลัง พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์รักษาความปลอดภัยของกระทรวงการคลัง และรับฟังสภาพการปฏิบัติงานเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของหน่วยรักษาความปลอดภัย ณ ห้องโถงวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19