TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
แสดงความยินดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
20 พ.ย. 2561
1200

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2