TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ตรวจราชการ จ.เพชรบุรี
24 ธ.ค. 2561
1173

นายจำเริญ โพธิยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เดินทางตรวจราชการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในท้องที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตรวจการใช้งานอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) ของสำนักงานสรรพสามิต และสรรพากร จากนั้นไปที่ศูนย์วิสาหกิจชุม ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง เพื่อรับฟังการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12