TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
พิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สป.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
28 ก.ย. 2564
28

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ที่ระลึกผู้เกษียณอายุราชการ สป.กค. และ สร.กค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายพรชัย ฐีระเวช รองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27