TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับอาจารย์ประจำโรงเรียนจิตอาสา
5 พ.ย. 2563
43

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับอาจารย์ประสิทธิ์ เจียวก๊ก อาจารย์ประจำโรงเรียนจิตอาสา เนื่องในโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานจิตอาสาของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 กระทรวงการคลัง เมื่อวานที่ 6 พฤศจิกายน 2563

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19