TOP
เกี่ยวกับ สป.กค.
แผนปฏิบัติราชการ
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร่วมกิจกรรมผู้บริหารระดับสูงพบคนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน
22 ธ.ค. 2561
225

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร่วมกิจกรรมผู้บริหารระดับสูงพบคนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน ภายใต้โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง “คนคลัง 2019 ร่วมสร้างนวัฒกรรมในการทำงาน” ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561

gallery-0
gallery-1
gallery-2
gallery-3
gallery-4
gallery-5
gallery-6
gallery-7
gallery-8
gallery-9
gallery-10
gallery-11
gallery-12
gallery-13
gallery-14
gallery-15
gallery-16
gallery-17
gallery-18
gallery-19
gallery-20
gallery-21
gallery-22
gallery-23
gallery-24
gallery-25
gallery-26
gallery-27